ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ

  • July 11, 2018
  • ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ