ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  • June 20, 2018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

มอดินแดงเกมส์ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น