นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่รายงานตัวระหว่างเดือนเมษายน (รอบที่ 1/รหัส 61) กรุณาติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ (สวนดอกปาร์ค) ภายในวันที่ 31 ก.ค.61

  • May 25, 2018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่รายงานตัวระหว่างเดือนเมษายน (รอบที่ 1/รหัส 61)

กรุณาติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ จ.เชียงใหม่ (สวนดอกปาร์ค)

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561