ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1” ในวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่​

  • May 10, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและหน่วยจัดการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1” ในวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...