ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2559

  • February 16, 2017
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2559