ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและขากรรไกร จำนวน 1 ชุด

  • November 22, 2017
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์-ขากรรไกรใบหน้า