คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • November 9, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๐๐๙๐๔๐ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๒๐๙๐๒๒ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม