ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ)

  • September 20, 2022
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงาน ณ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ)