ผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร)

  • September 20, 2022
  • ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร)