คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  • September 19, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.ธนิดา ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป