ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ประกอบอาคารโครงการ พัฒนาศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • September 15, 2022
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ประกอบอาคารโครงการ พัฒนาศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)