คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ

  • September 5, 2022
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน สาขาทันตกรรมชุมชนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2565