ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุข ในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • December 3, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุข ในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่