คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ อาจารย์ประจำวิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

  • October 25, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ อาจารย์ประจำวิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิท