ขอแสดงความยินดี กับ ทพ.ปุณยวีร์ อัครเจริญรัฐกุล ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุ

  • October 18, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ทพ.ปุณยวีร์อัครเจริญรัฐกุล

ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564”

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 21กันยายน 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร