คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยกเลิกโครงการ TCAS รอบที่ 1 เดิม (โครงการหมอฟันคนดี และโครงการผู้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ) และขอเปลี่ยนแปลงเป็น “โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

  • June 18, 2021
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยกเลิกโครงการ TCAS รอบที่ 1 เดิม (โครงการหมอฟันคนดี และโครงการผู้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ) และขอเปลี่ยนแปลงเป็น “โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”