สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry"วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมยูนิมมาน

  • March 4, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry" วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ เมื่อลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2564

- ทันตแพทย์ทั่วไป 3,800 บาท

- นักศึกษาทันตแพทย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา) 2,800 บาท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th/ce/frontend/web/index.php?r=site/conference&id=25

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 หรือ 098 789 0234