ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • February 17, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2564

ในหัวข้อเรื่อง "radiomics in oral healthcare" วิทยากรโดย อ.ทพญ.ดร.วรรณกมล ปัญญารักษ์

และหัวข้อเรื่อง "A.I. and Digital Technology in Health Science" วิทยากรโดย รศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ 2 ช่องทาง คือ

-เข้าร่วมรับฟังในห้องประชุม

- รับฟังออนไลน์ (Online) ผ่าน Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Dent Cmu

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ QR Code หรือเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfkE4VHD... หรือติดต่อ คุณกรองกาญจน์ ใจคำปัน (หน่วยบริหารงานวิจัยฯ)

โทร. 053-944 421 ภายในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564