มาทำฟันช่วง COVID จะปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือไม่ (มาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา)

มาทำฟันช่วง COVID จะปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือไม่

(มาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา)

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. มาทำฟันช่วง COVID จะปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือไม่ (มาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา).pdf Download

QRCODE