คณะทันตแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ขอความร่วมมือผู้รับบริการ​ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง​ เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน... การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย​ ​

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน... การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944490

เอกสารประกอบ

  1. ไม่ปกปิดข้อมูล โคววิค.pdf Download

QRCODE