7 ขั้นตอนการล้างมือ

7 ขั้นตอนการล้างมือ


ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. 7 ขั้นตอนการล้างมือ.pdf Download

QRCODE