การบริหารกล้ามเนื้อลิ้นสำหรับผู้สูงอายุ

การบริหารกล้ามเนื้อลิ้นสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. บริหารกล้ามเนื้อลิ้น.pdf Download

QRCODE