สื่อชุดน้ำยาบ้วนปาก

สื่อชุดน้ำยาบ้วนปาก

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. สื่อชุดน้ำยาบ้วนปาก.pdf Download

QRCODE