Monday, December 22, 2014
   
Text Size

ประวัติความเป็นมา

                  taworn

                   คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้แยกตัวจากภาควิชาทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2515 โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์หญิงถาวร อนุมานราชธน เป็นคณบดีท่านแรก ท่านได้เห็นความสำคัญของ ห้องสมุด จึงได้ก่อตั้งห้องสมุดคณะขึ้นมาพร้อมๆ กับคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยจัดให้มีห้องเพื่อให้จัดเก็บหนังสือและวารสาร ห้องดังกล่าวอยู่ชั้น 2 อาคารด้านหน้า ตึกติดถนนด้านถนนอินทวโรรส ซึ่งปัจจุบันเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตึกนี้อยู่ใกล้บริเวณกำจัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย ใกล้สี่แยกประตูสวนดอก

                   ระยะเริ่มดำเนินการ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มีพื้นที่โดยประมาณ 80 ตารางเมตร โต๊ะอ่าน 2 ตัว ม้านั่ง 12 ตัว ที่อ่านหนังสือพิมพ์ที่ ชั้นเหล็กวางวารสาร  2 ชั้น ตู้มีฝากระจกปิด-เปิด 3 ตู้ หนังสือตำราภาษาต่างประเทศ จำนวน 529 เล่ม หนังสือภาษาไทย 704 เล่ม วารสารวิชาการต่างประเทศบอกรับ 15 รายการ หนังสือพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ/วัน การจัดเก็บหนังสืออยู่ในลักษณะชั้นปิด คือหนังสือตำราเก็บใส่ตู้ ใส่กุญแจมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิ มศ.3  จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรักษา และให้บริการยืม-คืนหนังสือ พร้อมทั้งเป็นผู้เปิด-ปิด ห้องสมุด ตามเวลาราชการ 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

               การบริการ เมื่อผู้ใช้ต้องการอ่านหรือยืม-คืน เจ้าหน้าที่จะไขกุญแจหยิบหนังสือให้    ผู้ยืมเซ็นยืมลงบนสมุดไว้เป็นหลักฐาน หนังสือยังไม่มีการจัดระบบ วารสารวางกองบนชั้นวารสาร 2 ชั้น ผู้ใช้ต้องการใช้เลือกเองได้จากกองนั้น ๆ  ระหว่างที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมิได้รับการจัดสรรอัตราบรรณารักษ์ คณบดีมอบหมายให้อาจารย์ทันตแพทย์หญิงมัฑณา อินทรสิริสวัสดิ์ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)   และอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดุษฎี ตันตรินิรันดร์ (ถึงแก่กรรม) เป็นผู้บริหารดำเนินการและดูแลงานห้องสมุดคณะฯ

               1 ตุลาคม 2517 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอยืมตัวนางสาววิลาวัลย์ สุวรรณสัมฤทธิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาช่วยปฏิบัติงานในการดำเนินการ และจัดตั้งห้องสมุดต่อจากอาจารย์ทันตแพทย์หญิงมัฑณา  อินทรสิริสวัสดิ์ อาจารย์ทันตแพทย์หญิงดุษฎี ตันตรินิรันดร์ และได้รับโอนมาดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2517 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551

               พ.ศ.2520 คณะทันตแพทยศาสตร์ ย้ายจากอาคารเดิมซึ่งใช้เป็นอาคารชั่วคราว มาอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขที่ 130 ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ มีพื้นที่ 280 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน 90 ที่นั่ง

dent lib 254001

dent lib 254002

                     ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ย้ายจากอาคาร 2 มาอยู่อาคาร    20 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 5 และเปิดให้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ปัจจุบันห้องสมุดมีพื้นที่    723 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน 150 ที่  

PP100 2097 PP8070383

 

 

 

Share/Save/Bookmark
I970iD680pV2n, Viagra pour homme, M9mK446qA694i. Z223oL591bI577m, Köpa billiga propecia, L68xC535kD260z. J846yM476gN540r, Kamagra receptfritt apoteket, L589fM479rY631d. D519wR999sQ444v, Viagra france pharmacie, M32iS395mX739z. C168iA230qO327v, Viagra pour homme, H642mC181cX960u. H590eF341tH577q, Köpa billiga propecia, O335eU937zD860x.

Quick Link..

Document Delivery 
 
Online 
  Service

Journal Link
Digital collection
Research Support
Research Support

Statistic Counters


Visits today:139
Visits yesterday:192
Visits in this month:6634
Visits total:428034
Max.daily visits:273
Max.monthly visits:4490
Date since:2009-07-23

qrcode

ห้องสมุดคณะ


หนังสือพิมพ์ Online

login

ขอบคุณที่ใช้บริการห้องสมุดครับPowered by Core Design
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับครับ