ผู้บริาร หัวหน้าหมวด บุคลากรหน่วย ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลบ้านพัก กรรมการบ้านพัก
 
 
                                              

  1. ระเบียบการใช้รถยนต์คณะฯ ปี 2550
  2. หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยของคณะฯ พ.ศ 2550
  3. ระเบียบการเข้าพักในหอพักใหม่
  4. ข้อมูล ยามเอกชน ที่รักษาความปลอดภัย
  5. ข้อมูลพื้นที่ของอาคารของ คณะฯ(CMU MIS)
  6. ข้อมูลบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาด (Thai G-mac)
  7. แปลนพื้นที่จอดรถยนต์
  8. เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  9. เบอร์โทรศัพท์บุคลากรหน่วยอาคารสถานที่ฯ
 
Download 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Webmaster 2/02/09     12:25:04
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 0-5394-4411