HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เกี่ยวกับคลินิก
 

 
  การบริการและอัตราค่าบริการ

  งานรักษาคลองรากฟัน

  งานถอนฟันและ

       ศัลยศาสตร์ช่องปาก

  งานอุดและบูรณะฟัน

  งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

  งานใส่ฟัน

  งานทันตกรรมจัดฟัน

  งานรักษาโรคเหงือก

  งานทันตกรรมรากเทียม

  ฟอกสีฟัน

 

 
| ทันตกรรมเด็ก
 

บันทึกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ชม 87 ครั้ง  

งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

รายการ

ราคา

การเคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก     

500

การถอนฟันน้ำนมเด็ก   

400 - 500

การอุดฟันน้ำนมด้วย วัสดุสีเหมือนฟัน

500 - 1,000

การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

1,500

ค่าขูดหินน้ำลายเด็ก

300 - 500

ครอบฟันน้ำนม                        

1,500

                                                                                                                                                                                             

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440