HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เกี่ยวกับคลินิก
 

 
  การบริการและอัตราค่าบริการ

  งานรักษาคลองรากฟัน

  งานถอนฟันและ

       ศัลยศาสตร์ช่องปาก

  งานอุดและบูรณะฟัน

  งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

  งานใส่ฟัน

  งานทันตกรรมจัดฟัน

  งานรักษาโรคเหงือก

  งานทันตกรรมรากเทียม

  ฟอกสีฟัน

 

 
| ใส่ฟัน
 

บันทึกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ชม 13 ครั้ง  

อัตราค่ารักษางานใส่ฟัน


รายการ

ราคา

ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ประมาณ 

12,000

การทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานโลหะ  เริ่มต้น

5,000

การทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้  ฐานอคริลิก (TP) เริ่มต้น

1,200

การทำครอบฟัน (Single Crown)  เริ่มต้น  

6,000

การทำสะพานฟัน  (Bridge)  เริ่มต้น   

18,000

 

*    ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า Lab

 

  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440