HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เกี่ยวกับคลินิก
 

 
  การบริการและอัตราค่าบริการ

  งานรักษาคลองรากฟัน

  งานถอนฟันและ

       ศัลยศาสตร์ช่องปาก

  งานอุดและบูรณะฟัน

  งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

  งานใส่ฟัน

  งานทันตกรรมจัดฟัน

  งานรักษาโรคเหงือก

  งานทันตกรรมรากเทียม

  ฟอกสีฟัน

 

 
| อุดฟัน
 

บันทึกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ชม 3 ครั้ง  

งานอุดและบูรณะฟัน

 

การอุดฟันด้วย amalgam                                                           ราคา  300 - 600     บาท

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน                                                  ราคา   400 - 700    บาท

การอุดฟันเพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟัน                                           ราคา  700 - 1,200  บาท

การแก้อาการเสียวฟันด้วยการทายาแก้อาการเสียวฟัน                 ราคา        200          บาท 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440