HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เกี่ยวกับคลินิก
 

 
  การบริการและอัตราค่าบริการ

  งานรักษาคลองรากฟัน

  งานถอนฟันและ

       ศัลยศาสตร์ช่องปาก

  งานอุดและบูรณะฟัน

  งานทันตกรรมสำหรับเด็ก

  งานใส่ฟัน

  งานทันตกรรมจัดฟัน

  งานรักษาโรคเหงือก

  งานทันตกรรมรากเทียม

  ฟอกสีฟัน

 

 
| อุดฟัน
 

บันทึกเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ชม 12 ครั้ง  

                                   งานอุดและบูรณะฟัน

รายการ ราคา
การอุดฟันด้วย amalgam 
400 - 1,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน   
500 - 1,000
การอุดฟันเพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟัน  ประมาณ 800 - 1,600
การแก้อาการเสียวฟันด้วยการทายาแก้อาการเสียวฟัน 200
  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440