หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาชีววิทยาช่องปาก
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขารังสีวิทยาช่องปาก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตรสาขาชีววิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตรสาขารังสีวิทยาช่องปาก

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของสาขารังสีวิทยาช่องปาก

002215

visitor since 
May 26th,2006

การบริการวิชาการแก่ชุมชน


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ชม 676 ครั้ง  

การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ทรัพยากรบุคคลทางการบริการแก่ชุมชน และด้านวิชาการ 

 

           

 

                                 

งานบริการถ่ายและแปลผลภาพรังสี

ให้บริการบริการถ่ายและแปลภาพรังสี ให้คำปรึกษาทางด้านทันตรังสี การถ่ายภาพรังสีเทคนิกพิเศษ การตรวจกระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยเครื่องอัลทราซาวด์ รวมทั้งบริการถ่ายและแปลภาพรังสีสำหรับงานทันตกรรมรากเทียม

งานบริการวินิจฉัยชิ้นเนื้อส่งตรวจ

ให้บริการวินิจฉัยชิ้นเนื้อส่งตรวจ โดยอ่านผลทางจุลพยาธิวิทยา และให้การวินิจฉัยโรคของชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจ ซึ่งให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาช่องปาก

งานบริการผู้ป่วยเวชศาสตร์ช่องปาก

ให้การตรวจ วินิจฉัยโรค และการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคของเยื่อเมือกช่องปาก และผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดบริเวณช่องปาก และใบหน้าด้วยการใช้ยา และการตัดชิ้นเนื้อเพื่อการให้การวินิจฉัยโรค ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ช่องปาก

งานบริการผู้ป่วย TMD
ให้การตรวจ วินิจฉัยโรค และการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบบดเคี่ยว และ TMD ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยว ได้แก่ ให้คำแนะนำ และสอนวิธีกายภาพบำบัด การให้การรักษาด้วยยา การให้บริการนวดกล้ามเนื้อบดเคี้ยวด้วยอัลทราซาวด์: การให้บริการรักษาผู้ป่วย TMD ด้วยเฝือกฟัน

การบริการทางทันตกรรมนอกสถานที่

สนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาร่วมให้การบริการทางทันตกรรมนอกสถานที่ เช่น ทันตกรรมพระราชทาน และ พอ.สว.

 

การบริการด้านวิชาการ

เป็นแหล่งวิชาการแก่ทันตแพทย์ที่ต้องการคำปรึกษาหลังออกไปปฏิบัติงานแล้ว และสนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง การบรรยายพิเศษนอกสถานที่ ตลอดจนการเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษแก่สถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อเป็นการเผยแพร่ ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านทันตแพทย์แก่ทันตแพทย์ที่สนใจและเผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปด้วย

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.